Skip to the content

Llywodraeth Cymru oedd un o'r cenhedloedd cyntaf yn y DU i ddatgan argyfwng hinsawdd ac mae wedi ymrwymo i greu dyfodol gwell i Gymru trwy weithio ar y cyd â grwpiau a sefydliadau eraill. Rhai o'r pethau gorau rydym yn ei wneud i helpu De Cymru yn dod yn garbon niwtral cyn i'r targed 2050 yw:

  • Accelerating defnyddio ynni adnewyddadwy
  • Making cartrefi'n fwy effeithlon o ran ynni ac yn lleihau tlodi tanwydd
  • Transforming Cymru yn un o'r tri phrif cenhedloedd ailgylchu yn y byd
  • Plantio dros 800,000 o goed, a
  • Creating mwy na 840 o orsafoedd ail-lenwi dŵr am ddim.

I gael mwy o fanylion ar sut mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yng Nghymru cliciwch yma.

Yn ogystal â bod yn gyfrifol am ddod yn y rheoliadau angenrheidiol i helpu De Cymru yn dod yn garbon niwtral erbyn 2050, mae Llywodraeth Cymru yn chwarae rhan bwysig yn y Zero2050, sy'n rhan o Bwyllgor Bwrdd Adolygu bod adolygiadau, heriau, yn meintioli ac arwyddion oddi ar gyfnodau allweddol o'r prosiect.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae'r prosiect yn cael ei ariannu a'i lywodraethu, cliciwch yma.