Skip to the content

Mae National Gas Grid Transmission (NGGT) yn berchen ar, yn rheoli ac yn gweithredu'r rhwydwaith trawsyrru cenedlaethol ym Mhrydain Fawr. Mae'r Tîm Arloesi Trosglwyddo Nwy yn nodi cyfleoedd i wneud gwelliannau parhaus yn y ffordd y maent yn rheoli'r rhwydwaith a darparu rhwydwaith nwy diogel a dibynadwy. Gan gydweithio â phartneriaid Zero2050 eraill, mae'r Tîm Arloesi yn canolbwyntio ar y dadansoddiad sydd ei angen ar gyfer gofynion y System Drosglwyddo Genedlaethol yn Ne Cymru yn y dyfodol.

Bydd Tîm Arloesi NGGT yn gweithio’n agos gyda phartneriaid menter eraill i archwilio’r galw posibl am nwyon carbon isel yn Ne Cymru net net, gan gynnwys y galw hydrogen posibl o wres domestig mewn dinasoedd, diwydiant, cynhyrchu pŵer a thrafnidiaeth. Byddant hefyd yn gwerthuso dulliau cynhyrchu hydrogen posibl, gan ddadansoddi'r angen am rwydwaith cludo hydrogen a faint o hyn y gallai'r rhwydweithiau nwy cyfredol ei ddarparu, yn ogystal ag archwilio rhwydwaith casglu carbon posibl i alluogi De Cymru net erbyn 2050 .