Skip to the content

Y meddyliau a'r safbwyntiau diweddaraf ym mhwnc datgarboneiddio gan dîm Zero2050 a'i bartneriaid.

 

Pam mai'r allwedd i lwyddiant rhanbarth sydd wedi'i ddatgarboneiddio a llewyrchus yw golygfa gyfannol a dull cydgysylltiedig sy'n edrych ar draws cenhedlaeth, trafnidiaeth, diwydiant a dinasoedd.

Gorffennaf 29 2020

Delivering a prosperous energy transition through system thinking

Pam mai'r allwedd i lwyddiant rhanbarth sydd wedi'i ddatgarboneiddio a llewyrchus yw golygfa gyfannol a dull cydgysylltiedig sy'n edrych ar draws cenhedlaeth, trafnidiaeth, diwydiant a dinasoedd.