Skip to the content

Mae Peirianneg Ddigidol yn datblygu gwasanaethau arloesol sy'n newid y ffordd y mae'r diwydiant ynni'n gweithredu. Mae'n defnyddio dadansoddeg ddatblygedig ac efelychiadau tywydd i helpu ei gleientiaid i leihau effaith y tywydd ar eu busnesau. Mae Peirianneg Ddigidol wedi ymrwymo i ddefnyddio ei alluoedd dadansoddi data a'i arbenigedd meteorolegol i helpu i ddatrys y gofynion storio a throsglwyddo ynni ar gyfer De Cymru dim allyriadau.

Mae'r diwydiant ynni yn dibynnu fwyfwy ar y tywydd, ac mae amrywiadau tymor byr a thymor hir mewn patrymau tywydd yn effeithio ar y cyflenwad a'r galw. Felly, mae deall y tywydd a sut mae'n effeithio ar y diwydiant ynni yn hanfodol i gyflawni sero net. Bydd Peirianneg Ddigidol yn cefnogi'r prosiect trwy ddarparu proffiliau cynhyrchu adnewyddadwy a ragwelir yr awr. Bydd Peirianneg Ddigidol hefyd yn rhoi mewnwelediadau i sut y bydd nod Zero2050 yn effeithio ar fewnforio ac allforio ynni ledled Prydain Fawr yn ystod gwahanol dymhorau ac yn rhagfynegi'r gofynion storio ynni yn Ne Cymru tan 2050.

I ddarganfod mwy am Bartneriaid eraill sy'n cydweithredu ar fenter Zero2050, cliciwch yma