Skip to the content

Sefydlwyd y Ganolfan Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy Integredig (CIREGS) ym Mhrifysgol Caerdydd fel grŵp ymchwil peirianneg amlddisgyblaethol sydd ag arbenigedd rhyngwladol mewn cyflenwi a galw am ynni. Mae eu hymchwil yn dibynnu ar ddatblygu modelau ar gyfer dadansoddi systemau a rhwydweithiau ynni aml-fector (trydan, gwres, trafnidiaeth ac ati). Mae gan CIREGS enw da yn yr UE a'r DU o ymgymryd â phrosiectau wrth ddatgarboneiddio systemau ynni gwres ac aml-fector ar wahanol raddfeydd - o adeiladau i lefelau lleol a chenedlaethol.

Mae CIREGS yn ymuno â menter Zero2050 i ymchwilio i sut y bydd y galw am wresogi a thrafnidiaeth mewn dinasoedd yn newid ar draws ystod o senarios net-sero. Bydd y prosiect yn datblygu offer modelu ymlaen llaw yn seiliedig ar Machine Learning i ymchwilio i effeithiau sbatio-amserol datgarboneiddio gwres a chludiant ar y galw am drydan a nwy.