Skip to the content

Burns & McDonnell yw'r arweinydd byd-eang ym maes trosglwyddo a dosbarthu pŵer a thrydanol, fel y'i rhestrir gan Engineering News-Record. Mae eu peirianwyr, ymgynghorwyr a gweithwyr adeiladu proffesiynol yn datrys materion cymhleth seilwaith sy'n heneiddio ac yn datblygu rhwydweithiau yn y dyfodol i foderneiddio'r grid. Yn ymrwymedig i gyflawni Zero2050, mae Burns & McDonnell yn canolbwyntio ar ddylunio ac atgyfnerthu'r rhwydwaith trydanol trwy ddadansoddi'r gofynion dylunio seilwaith a'r costau adeiladu sy'n gysylltiedig â gweithredu datrysiadau net-sero.

Bydd Burns & McDonnell yn asesu'r senarios datgarboneiddio gan bartneriaid menter eraill ac yn dadansoddi'r atgyfnerthu rhwydwaith sy'n ofynnol i ateb y galw trydanol am bob senario. Byddant hefyd yn adolygu sut y gellid mynd i'r afael â'r gofynion llwyth trydanol ac allforion a fodelwyd ym mhob senario gan ddefnyddio dulliau arloesol i wneud y gorau o fuddsoddiad.