Skip to the content

Pan fydd sefydliad yn wynebu ei her fwyaf cymhleth, mae BMT yn darparu gwasanaethau peirianneg, rheoli a thechnoleg annibynnol, ac ymgynghoriaeth i'w helpu i'w datrys. Er mwyn helpu i ddarparu’r ateb mwyaf effeithiol i gyflawni ‘sero net’ yn Ne Cymru, mae BMT yn darparu ymgynghoriaeth Ymchwil a Datblygu ar gyfer datgarboneiddio’r sector trafnidiaeth i ymchwilio i wahanol gymysgeddau technoleg trafnidiaeth ar draws ystod o senarios yn y dyfodol.

Mae BMT yn arwain cangen drafnidiaeth menter Zero2050 trwy fodelu pob dull trafnidiaeth rhwng heddiw a 2050. Yn benodol, bydd BMT yn ymchwilio i'r gwahanol opsiynau datgarboneiddio sydd ar gael ar gyfer cludo ffyrdd ac ar gyfer trafnidiaeth, hedfan a chludiant morol, gan ddatblygu ar gyfer y ddwy ffrwd waith fudd achos ar gyfer pob opsiwn wedi'i ategu gan ffeithiau a dadansoddiad. Byddant hefyd yn amcangyfrif y galw am ynni ac yn datblygu proffiliau llwyth gyda datrysiad 30 munud ar gyfer nwy a thrydan.

I ddarganfod mwy am bartneriaid Zero2050 eraill, cliciwch yma