Skip to the content

Mae Arup yn gwmni annibynnol o ddylunwyr, cynllunwyr, peirianwyr, ymgynghorwyr ac arbenigwyr technegol a'u cenhadaeth yw galluogi ei gleientiaid i lunio byd gwell. Maent yn gweithio gyda chleientiaid i gyflawni hyn trwy gyrchu, anfon a defnyddio ynni yn y ffordd fwyaf effeithlon, fforddiadwy a chynaliadwy. Mae Arup yn tynnu ar ei holl arbenigedd i reoli prosiect menter gyfan Zero2050 wrth sicrhau bod yr holl atebion wedi'u optimeiddio'n llawn ac yn deg i bob aelod o gymdeithas.

Er mwyn i'r newid i sero net fod yn gyfiawn i bob grŵp o gymdeithas, bydd Arup yn datblygu senarios economaidd-gymdeithasol credadwy yn y dyfodol i gefnogi cysondeb mewn atebion a gynigir gan sefydliadau partner. Bydd Arup hefyd yn asesu'r holl senarios galw a chyflenwad i bennu'r datrysiad gorau posibl o ran cost a charbon gan ddefnyddio modelu optimeiddio llinol.