Skip to the content

Mae sefydliadau ym maes peirianneg, seilwaith, llywodraeth a diwydiant, sydd â gwybodaeth amrywiol, yn gweithio ar y cyd i sicrhau bod y potensial technolegol, masnachol a dynol i gyd yn cael ei optimeiddio.

Iliana Portugues, Pennaeth Arloesi, Grid Cenedlaethol

Nid dyhead yw cyflawni targedau'r llywodraeth ar 'net-sero' erbyn 2050, ond rheidrwydd. Os ydym am amddiffyn ein planed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, rhaid inni wneud hyn yn flaenoriaeth inni nawr.

David Wright, Prif Beiriannydd Trydan, Grid Cenedlaethol